מה אנחנו מציעים

כליאה של מבקשי מקלט שלא ניתן לגרשם אינה חוקית, אינה מוסרית ואינה נותנת מענה למצוקה בשכונות דרום תל אביב.

אז מה אפשר לעשות? אפשר להתחיל לתקן עוולות של שנים של מדיניות קלוקלת. אפשר להשתמש במשאבים המופנים למתקן חולות לשיקום דרום תל אביב ולעידוד פיזורם של מבקשי המקלט ברחבי הארץ. 

אנחנו מציעים:

  • לשקם את דרום תל אביב

כפי שציין גם מבקר המדינה, ההזנחה של דרום תל אביב כל כך גורפת, שעולה חשש כי היא מכוונת. הממשלה צריכה להראות מחוייבות אמיתית לעתיד האזור -  לא במילים, אלא במעשים. 

יש להשקיע מאמצים ביצירת סביבה בטוחה ומותאמת לתושביה: טיפול בתשתיות הפגומות, בליקויי הבטיחות ובחיבורים הפיראטיים לחשמל, למים ולגז המסכנים את חיי התושבים, פינוי אשפה מסודר, הסדרת תאורת רחוב נוספת, שיקום והרחבת הגינות הציבורית ותחזוקה שותפת של המרחבים הציבוריים.

על משרדי הממשלה ועיריית תל אביב להשקיע מידית משאבים ותקציבים לטובת תגבור שירותי הבריאות הרווחה והחינוך בדרום העיר.

  • לעודד פיזור של זרים שאינם בני הרחקה ברחבי הארץ

מבקשי המקלט מתקשים להשיג עבודה מחוץ לתל אביב כי מצבם החוקי מעורפל ומעסיקים רבים מבולבלים. בלי גישה לשירותי בראיות ורווחה, מבקשי המקלט נשארים תלויים בעזרה קהילתית. אלו שתי סיבות חשובות בגללן מבקשי המקלט מעדיפים להשאר באזור דרום תל אביב.

גישה לשירותי בריאות ורווחה בכל רחבי הארץ תפחית את התלות בתמיכה קהילתית ותאפשר למבקשי המקלט לצאת מדרום תל אביב.

עם אשרות עבודה חוקיות, מבקשי המקלט יוכלו לעבוד באופן מוסדר. ואז מעסיקים ברחבי הארץ לא יחששו להעסיק אותם. הכנסת המדינה ממסים צפוייה לגדול. השחיקה בשכר המינימום כתוצאה  של כוח עבודה זול וקל לניצול בשוק תעצר. ומבקשי המלקט יוכלו למצוא פרנסה ברחבי הארץ.

ישראל מחלקת אשרות עבודה לעשרות אלפי מהגרי עבודה מדי שנה.  אבל ראשי המשק חוזרים וזועקים כי קיים מחסור אדיר בידיים עובדות בתחומים כמו מסעדנות, מלונאות, ניקיון, חקלאות ובניין. אפשר להפנות מבקשי מקלט להכשרה מקצועית בתחומים בהם הממשלה סבורה  שקיים מחסור בידיים עובדות. הכשרה מקצועית תסייע למבקשי המקלט להיקלט בעבודות שונות ברחבי הארץ ולצאת מדרום תל אביב.

אפשר לעודד מעסיקים בפריפריה להעסיק מבקשי מקלט שממילא נמצאים בישראל במקום מהגרי עבודה אותם יש להביא מחו"ל באמצעות הימנעות מהטלת היטלים על העסקת מבקשי מקלט. ניתן לתווך באופן מעשי בין מעסיקים המחפשים ידיים עובדות לבין מבקשי המקלט. תמיכה ברשויות מקומיות מחוץ לתל אביב הקולטות מבקשי מקלט יכולה לעזור להם לצאת מדרום תל אביב.

כליאה אינה הפתרון. יש פתרונות אחרים –הוגנים, חוקיים, כלכליים, מוסרים ויעילים. אז למה מחכים?