מה
לעשות?
לבחור ציטוט, להעתיק ולהדביק בפייסבוק ובטוויטר,
כי לא ניתן שישתיקו את קולות הפליטים הכלואים בחולות